Informacja dotycząca harmonogramu szkoleń związkowych na I półrocze 2020 r.

Styczeń                 Rozliczanie finansowe, CIT, sprawozdanie finansowe.    

Luty                      ,,Warsztaty medialne".

Marzec                  Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Kwiecień 23-24     Profesjonalizm organizacji zakładowej.

Maj                        Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Maj                       ,,Komunikacja w negocjacjach".

Czerwiec              ,,Redagowanie internetowych stron związkowych".

 

Zatwierdzono: Decyzją Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność".