Regulaminy oceny pracy nauczyciela wycofane

Kryteria oceny pracy nauczyciela, jak i wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu, a nie dyrektor szkoły. Wprowadzenie takiej poprawki obowiązujących przepisów dotyczących oceniania pracy nauczycieli zaproponowała minister edukacji Anna Zalewska podczas spotkania ze związkami zawodowymi, które odbyło się 14 listopada w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie. Wycofanie regulaminów oceny zostało pozytywnie przyjęte przez środowisko nauczycielskie i związkowe, w tym również POiW Solidarność Oświata Żywiec.