Jak przystąpić do związku zawodowego ?

Prawo stanowi,  że reprezentatywną organizacją pracowników do dialogu z pracodawcą jest związek zawodowy.

 

Jeśli w Twojej placówce oświatowej działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, taki jak Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu, wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i przekażesz ją reprezentantowi Związku.