Jak przystąpić do związku zawodowego ?

Prawo stanowi,  że reprezentatywną organizacją pracowników do dialogu z pracodawcą jest związek zawodowy.

 

Jeśli w Twojej placówce oświatowej działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, taki jak Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i przekażesz ją reprezentantowi Związku. Jeżeli nie masz do kogo zwrócić się o pomoc, skontaktuj się z nami. Możesz sam zdecydować, czy chcesz ujawniać swoją przynależność do Związku w swoim zakładzie pracy. Swoje składki członkowskie możesz sam wpłacać na konto związkowe.