Jak przystąpić do związku zawodowego ?

Prawo stanowi,  że reprezentatywną organizacją pracowników do dialogu z pracodawcą jest związek zawodowy.

 

Jeśli w Twojej placówce oświatowej działa Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, taki jak POiW Solidarność Oświata Żywiec wystarczy, że wypełnisz deklarację członkowską i przekażesz ją reprezentantowi Związku.

 

Zgodnie z przepisem art.25I ustawy o związkach zawodowych uprawnienia zakładowej organizacji związkowej będą przysługiwać tylko organizacji zrzeszającej co najmniej 10 członków będących pracownikami.