Struktura

Skład Komisji Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu

 

Agata Wandzel - przewodnicząca

Renata Fułat - wiceprzewodnicząca

Ewa Majdak - skarbnik, wiceprzewodnicząca

Małgorzata Klimonda - sekretarz

Irena Białkowska - , członek Komisji

Bibianna Markuljak - członek Komisji

Krzysztof Duraj - członek Komisji

 

 

 

 

 

Koła NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

 

Koło NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

Przewodniczący koła

Juszczyna

Edward

Szczyrk

Rajcza

Jolanta

Polaszk

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu

Dorota

Łukańko

Ślemień

Iwona

Pudełko

Laliki

Bibianna

Markuljak

Radziechowy

Małgorzata

Klimonda

Węgierska Górka Anna Kąkol
Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie Wojciech Sobel

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Dorota

Hulbój

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

Dariusz 

Cichoń

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Leszek

Caputa

I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu Andrzej Ryczkiewicz
Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu Zenon Habdas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu

Katarzyna

Kamińska

Koło Emerytów NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

Beata

Biegun

 

Szkoły i placówki objęte działalnością związkową:

 

Nazwa szkoły, placówki

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśnej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siennej

 Zespól Szkolno-Przedszkolny w Łodygowicach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach

Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II w Bystrej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie

Szkoła Podstawowa w Wieprzu

Przedszkole w Rajczy

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzebini

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Cięcinie
Zespół Szkół im. Św. Jana Pawła II w Krzyżowej

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 6

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żywcu

Szkoła Podstawowa nr 3 w Żywcu

Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Żywcu

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żywcu

Zespół Szkól Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych w Żywcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żywcu

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu