Struktura

Skład Komisji Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu

 

Agata Wandzel - przewodnicząca

Renata Fułat - wiceprzewodnicząca

Katarzyna Radoń-Oziębło - wiceprzewodnicząca

Małgorzata Klimonda - sekretarz

Irena Białkowska - skarbnik, członek Prezydium Komisji

Bibianna Markuljak - członek Komisji

Justyna Dyrlaga - członek Komisji

 

 

 

 

 

Koła NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

 

Koło NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

Przewodniczący koła

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żywcu

Maria

Maszloch

Juszczyna

Edward

Szczyrk

Rajcza

Jolanta

Polaszk

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu

Dorota

Łukańko

Ślemień

Iwona

Pudełko

Laliki

Bibianna

Markuljak

Radziechowy

Małgorzata

Klimonda

Węgierska Górka Anna Kąkol

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Tomasz

Biłko

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu

Grzegorz

Lach

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

Jolanta

Graczek

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Żywcu

Katarzyna

Kamińska

Koło Emerytów NSZZ Solidarność PO i W w Żywcu

Beata

Biegun

 

Szkoły i placówki objęte działalnością związkową:

 

Nazwa szkoły, placówki

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 w Korbielowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipowej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Leśnej

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Siennej

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Lalikach

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Brzuśniku

Szkoła Podstawowa im. ks. prał. Stanisława Gawlika w Radziechowach

Zespół Szkolno - Przedszkolny im. Jana Pawła II

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Juszczynie

Przedszkole w Rajczy

Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Zwardoniu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Rajczy

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Ślemieniu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Trzebini

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce

Szkoła Podstawowa nr 1 w Cięcinie

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 10

Przedszkole nr 6

Szkoła Podstawowa nr 1 w Żywcu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Żywcu

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W ŻYWCU

Szkoła Podstawowa nr 5 w Żywcu

Szkoła Podstawowa nr 9 w Żywcu

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Żywcu

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Żywcu

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Żywcu

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zespół Szkól Ekonomiczno - Gastronomicznych w Żywcu

Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu

Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych

Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu

Zespół Szkół Technicznych i Leśnych

Wydział Oświaty - starostwo