Co to jest związek zawodowy ?

Związek zawodowy jest zrzeszeniem pracowników, którzy organizują się w celu poprawy warunków życia i pracy.

 

Zorganizowani pracownicy mogą uzyskać lepsze warunki pracy, lepsze uposażenie, wyższy poziom zabezpieczeń socjalnych.

 

Zgodnie z treścią ustawy o związkach zawodowych (art. 1 ZwZawU) związek zawodowy to dobrowolna i samorządna organizacja ludzi pracy, powołana do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

 

Dlaczego się organizujemy ?

 

Wspólnie działając łatwiej walczyć o swoje prawa, co przynosi adekwatne efekty:

  • statystycznie mniej jest naruszeń praw pracowników
  • pracodawcy nie nakłaniają pracowników do pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia
  • zabezpieczone są prawa socjalne pracowników

Dlaczego powinieneś należeć do Solidarności ?

  1. Nie walczysz sam, jesteśmy z Tobą
  2. Działając w NSZZ „Solidarność” możesz skutecznie wynegocjować wyższe płace i lepsze warunki pracy,
  3. Możesz skorzystać z pomocy prawników i związkowych ekspertów,
  4. Jesteś aktywny i możesz pomagać innym.

Aż 40 % Polaków pozytywnie opiniuje działania związków zawodowych i życzyłoby sobie wzrostu ich wpływu na sytuację pracowników.

 

Zapraszamy do zrzeszania się w regionalnych strukturach, takich jak Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu.