Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy do Częstochowy

15 września 2019

XXXVII OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA LUDZI PRACY
DO CZĘSTOCHOWY


Przewóz bezpłatny

Zapisy do 9 września