Dyżury w roku szkolnym 2019/2020

Godziny dyżuru członków Zarządu MOZ NSZZ Solidarność Oświata Żywiec POiW w Żywcu w roku szkolnym 2019/2020

 

BIURO -  CZWARTEK  8 - 14:45

 

  KASA - WTOREK  10:30 - 12