Pismo do Powiatu Żywieckiego

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu po zapoznaniu się ze skandalicznym pismem skierowanym do Dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w Powiecie Żywieckim dotyczącym wynagrodzenia, wystosowała pismo, iż Związek Zawodowy podtrzymuje stanowisko i zaleca,  aby nauczycielom za cały okres reorganizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, spowodowany przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało wypłacone pełne wynagrodzenie z wyjątkiem dodatku za warunki pracy. Odnosząc się do podstaw prawnych, które zostały również dostarczone jako załącznik "Opinia prawna - wynagrodzenie za postój w pracy". W całości do przeczytania na : Solidarność Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania.