ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 10 marca 2021 r. odbędzie się zebranie zarządu oraz przewodniczących kół o godzinie 12.00 i 13.00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy na spotkanie Komisję Rewizyjną.