ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W najbliższą środę tj. 13.10.2021 r nie odbędzie się zebranie Zarządu oraz przewodniczących Kół. O terminie kolejnego spotkania zostaną Państwo poinformowani.