ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 17 listopada 2021 r.  o godzinie 12.00 odbędzie się zebranie Zarządu oraz Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Na spotkanie serdecznie zapraszam Komisję Rewizyjną. Obecność obowiązkowa.