ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

Ze względu na okres przedświąteczny oraz czas opiniowania arkuszy organizacyjnych zostaje zmieniony termin zebrania. W dniu 20 kwietnia 2022 r. odbędzie się o godz. 12.00  zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół  Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną.