ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 11 maja 2022 r. odbędzie się o godz. 12.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną.