Przygotowania do protestu.

Drodzy członkowie związku,

W załączniku przesyłamy  ankietę ( niefortunnie nazwaną deklaracją), którą należy przedyskutować z członkami związku, ale nie tylko..( po prostu z nauczycielami, pracownikami). Nasze "władze" chcą wybadać, jaka forma protestu będzie możliwa do zrealizowania. Ponieważ rozmowy z Ministerstwem nie przynoszą skutku jesteśmy zmuszeni podjąć działania protestacyjne. Wypełnione ankiety należy  przynieść na  zebranie. tj. 14 września, o godz. 14.00. Nie ma potrzeby, aby każdy członek wypełniał osobny formularz! Chodzi tylko o to, aby orientacyjnie policzyć.

Przypominamy, że placówki i szkoły pozostają oflagowane. Czekamy na plakaty, które ma dostarczyć KSOiW.