Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy

W imieniu Zarządu Międzyzakładowej Organizacji NSZZ Solidarność” PracownikówOświaty i Wychowania w Żywcu prosimy o przyjęcie podziękowańi przekazanie życzeńwszelkiej pomyślności z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Członkom i Sympatykom naszego Związku, wszystkim Osobom związanym z oświatą. Życzymy, aby złe prawo nie niszczyło polskiej szkoły, aby zawód nauczyciela cieszyłsięszacunkiem społecznym.

W podziękowaniu za Państwa pracężyczymy dalszych sukcesów zawodowych, wytrwałości w pokonywaniu przeciwności dnia codziennego oraz życzliwości i wdzięczności rodziców i uczniów nie tylko w dniu Edukacji Narodowej.