PROTEST

Prezydium KSO i W zwraca się do wszystkich struktur naszej organizacji o masowy udział w ogólnopolskiej akcji, podczas której domagać się będziemy realizacji porozumienia z 7 kwietnia 2019 r. czyli zmiany systemu wynagradzania nauczycieli w powiązaniu z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz doraźnego podniesienia wynagrodzeń o 5 punktów procentowych powyżej inflacji od stycznia 2023 r.

Zgłoszenia swojego udziału w akcji protestacyjnej będą przyjmowane do 25 października 2022 r. na adres związku e-mailowy lub telefonicznie.

Koszty podróży i wyżywienia (obiad) pokrywa Zarząd Regionu.