ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 07 grudnia 2022 r. odbędzie się UWAGA !!! o godz. 10.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o obowiązkowe przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną. W razie problemów z godziną zebrania, wypiszę oddelegowanie.