Przeprowadzenie wyborów w Kołach związkowych.

Przewodniczących Kół proszę o odbiór dokumentów w biurze związku  oraz przeprowadzenie wyborów i delegatów na WZD. Przewidziany czas wyborów do końca lutego 2023 r.