ZMIANA TERMINU ZEBRANIA ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

Ze względu na zbliżające się egzaminy ósmoklasisty, szkolenia Rady Pedagogicznej oraz Komisje maturalne najbliższe zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu odbędzie się w dniu 07 czerwca 2023 r. o godz. 11.00. Bardzo proszę o pilne przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną. 

W maju zebranie jest odwołane!!!