WYJAZD DO WARSZAWY W OBRONIE PRAWORZĄDNOŚCI.

W dniu 11.01.2024 r. organizowany jest wyjazd do Warszawy w obronie praworządności. Wszyscy chętni członkowie związku proszeni są o kontakt z sekretariatem Zarządu Regionu Łukaszem Lewandowskim tel. 506 194 978.