ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 17 stycznia  2024 r. odbędzie się o godz. 11.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół w siedzibie Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu.