Wiadomość dla członków związku.

Ostatnie wystąpienie Prezydenta Andrzeja Dudy przed ciszą wyborczą odbędzie się 26 czerwca o godzinie 18.30 na rynku w Skoczowie. Zapraszam wszystkich członków związku.

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

Ze względu na zbliżające się terminy matur, egzaminów oraz zakończenie roku szkolnego i związana z tym wzmożona praca nauczycieli, termin zebrania zostanie zmieniony. W dniu 3 czerwca 2020 roku odbędzie się zebranie zarządu o godzinie 12.00 oraz przewodniczących kół o godzinie 13.00. Serdecznie zapraszamy na zebranie komisję rewizyjną. 

PISMO DO WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Sekcja Regionalna Oświaty i Wychowania Regionu Podbeskidzie wystosowała pismo skierowane do Wojewody Śląskiego opisujące trudną sytuację, jaka zaistniała między innymi w Powiecie Żywieckim w zakresie ograniczenia wysokości płacy pracownikom oświaty. 

files/pismo_do_wojewody.pdf

files/pismo_do_wojewody_2_1.pdf

Pismo do Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych.

 

Związek Zawodowy "Solidarność" skierował pismo do wszystkich Dyrektorów Szkół i Placówek Oświatowych w Powiecie Żywieckim dotyczące wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracji za okres od 12 marca 2020 roku po ogłoszeniu stanu epidemii koronawirusa. Zwracamy się o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczące tej kwestii oraz o systematyczne pobieranie swoich kwitów wynagrodzenia i ich analizowanie. 

 

files/001.jpg

files/002.jpg

files/Opinia_prawna-wynagrodzenie_za_postj_w_pracy.pdf

 

 

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacyjnych.

W kwestii opiniowania arkuszy organizacyjnych biuro będzie czynne we wtorek i czwartek od godziny 9.00 - 13.30. Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności przy składaniu arkuszy. Telefon kontaktowy 506 017 609. Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Informacja o gotowości.

Informuję naszych członków organizacji o odbieraniu kwitów swojego wynagrodzenia i analizowaniu. Wszelkie nieprawidłowości proszę informować związek.

Pismo do Powiatu Żywieckiego

Międzyzakładowa Organizacja NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu po zapoznaniu się ze skandalicznym pismem skierowanym do Dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w Powiecie Żywieckim dotyczącym wynagrodzenia, wystosowała pismo, iż Związek Zawodowy podtrzymuje stanowisko i zaleca,  aby nauczycielom za cały okres reorganizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, spowodowany przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zostało wypłacone pełne wynagrodzenie z wyjątkiem dodatku za warunki pracy. Odnosząc się do podstaw prawnych, które zostały również dostarczone jako załącznik "Opinia prawna - wynagrodzenie za postój w pracy". W całości do przeczytania na : Solidarność Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania.

Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.

Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność”
ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy.
 
Koleżanki i Koledzy,
W związku z wielokrotnymi pytaniami pracowników administracji i obsługi wyjaśniam,
że Minister Edukacji Narodowej nie posiada prerogatywy do określenia miejsca i rodzaju
świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi w trakcie zawieszenia zajęć
edukacyjnych. Decyzja w tym zakresie leży w gestii jednostek samorządu terytorialnego,
będących organami prowadzącymi szkoły a formalnie dyrektorów szkół.
W przypadku decyzji o całkowitym zamknięciu szkół do dnia 25 marca 2020 r. pracownikom
administracji i obsługi przysługuje analogicznie jak w przypadku nauczycieli wynagrodzenie
za czas przestoju w pracy. Jeżeli natomiast pracodawca wydał dyspozycję o zawieszeniu zajęć
edukacyjnych, pozostawiając czynną placówkę oświatową, to wówczas wskazana grupa
pracowników jest zobowiązana stawić się do pracy.
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.

Warszawa, 11.03.2020 r.
 
Komunikat Przewodniczącego ws. wynagrodzenia nauczycieli.
 
Rozporządzenie MEN z dnia 11.03.2020 r.
 
Koleżanki i Koledzy,
począwszy od dnia dzisiejszego zawieszone zostaje funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
na obszarze kraju. Takie rozwiązanie umożliwia specustawa z dnia 2 marca 2020 r.
Wyraźnie trzeba podkreślić, że nauczyciel pozostający w gotowości do pracy w trakcie
zawieszenia zajęć edukacyjnych otrzyma wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości,
jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły. Ponadto nauczyciel zachowa
prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które zostały mu przydzielone
w arkuszu organizacyjnym szkoły.
Brak możliwości realizacji przydzielonych nauczycielowi obowiązków wynika bowiem
z przyczyn leżących po stronie szkoły (art. 81 §1 kodeksu pracy).
 
Ryszard Proksa
Przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność"

Apel do pracodawców.

Koleżanki i Koledzy,

Przypominam, że od jutra tj. 16 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół, w związku z epidemią koronawirusa, nie realizują zajęć edukacyjnych, pozostając jedynie w gotowości do pracy. Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” napływają w tym zakresie niepokojące sygnały, że niektórzy dyrektorzy szkół wymagają od nauczycieli codziennych „dyżurów” w pokoju nauczycielskim, a nadto każdorazowego pisemnego oświadczenia o gotowości do pracy. Pracodawcy żądają tych oświadczeń, albowiem są przekonani, że stanowi to jedyną podstawę rozliczenia wynagrodzenia za czas przestoju. Takie zachowanie dyrektorów szkół należy ocenić w kontekście panującej epidemii jako skrajnie nieodpowiedzialne, a ponadto pozbawione wyraźnej podstawy prawnej.

Przypominam, że w świetle orzecznictwa, przy krótkich okresach wystarczającym jest, aby nauczyciel lub pracownik administracji lub obsługi zamkniętej placówki oświatowej jednorazowo zadeklarował pracodawcy zamiar podjęcia pracy i poinformował go, gdzie będzie przebywał. Taka deklaracja może mieć formę dowolną np. pisemnie, drogą e-mailową, ustnie do protokołu na radzie pedagogicznej.  Istotne jest ponadto, aby dyrektor szkoły wraz z pracownikami ustalili wspólnie sposób komunikowania się na odległość w czasie przestoju, np. przez telefon komórkowy.

Codzienne ponawianie zgłoszenia gotowości do pracy w trakcie epidemii, gdy z góry wiadomo, do kiedy szkoły będą zamknięte, należy ocenić w kategoriach absurdu.

Ponawiam ponadto apel do pracodawców, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz dyrektorów o ograniczenie do minimum rad pedagogicznych, nauczycielskich dyżurów w szkołach na rzecz pracy zdalnej i innych form realizacji nauczycielskich obowiązków jak np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Informacja Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło  wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie".

Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika  z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy- już nie.  

Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. 

Prezydium KSO i W NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne.