Apel do pracodawców.

Koleżanki i Koledzy,

Przypominam, że od jutra tj. 16 marca 2020 r. nauczyciele przedszkoli i szkół, w związku z epidemią koronawirusa, nie realizują zajęć edukacyjnych, pozostając jedynie w gotowości do pracy. Do Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” napływają w tym zakresie niepokojące sygnały, że niektórzy dyrektorzy szkół wymagają od nauczycieli codziennych „dyżurów” w pokoju nauczycielskim, a nadto każdorazowego pisemnego oświadczenia o gotowości do pracy. Pracodawcy żądają tych oświadczeń, albowiem są przekonani, że stanowi to jedyną podstawę rozliczenia wynagrodzenia za czas przestoju. Takie zachowanie dyrektorów szkół należy ocenić w kontekście panującej epidemii jako skrajnie nieodpowiedzialne, a ponadto pozbawione wyraźnej podstawy prawnej.

Przypominam, że w świetle orzecznictwa, przy krótkich okresach wystarczającym jest, aby nauczyciel lub pracownik administracji lub obsługi zamkniętej placówki oświatowej jednorazowo zadeklarował pracodawcy zamiar podjęcia pracy i poinformował go, gdzie będzie przebywał. Taka deklaracja może mieć formę dowolną np. pisemnie, drogą e-mailową, ustnie do protokołu na radzie pedagogicznej.  Istotne jest ponadto, aby dyrektor szkoły wraz z pracownikami ustalili wspólnie sposób komunikowania się na odległość w czasie przestoju, np. przez telefon komórkowy.

Codzienne ponawianie zgłoszenia gotowości do pracy w trakcie epidemii, gdy z góry wiadomo, do kiedy szkoły będą zamknięte, należy ocenić w kategoriach absurdu.

Ponawiam ponadto apel do pracodawców, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz dyrektorów o ograniczenie do minimum rad pedagogicznych, nauczycielskich dyżurów w szkołach na rzecz pracy zdalnej i innych form realizacji nauczycielskich obowiązków jak np. samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

Ryszard Proksa

Przewodniczący KSOiW NSZZ „Solidarność”

Informacja Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność"

Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" ze zdziwieniem przyjęło  wypowiedź ministra Dariusza Piontkowskiego, który w programie "Panorama Opinii" w TVP stwierdził, iż "nauczyciele będą dostawali wynagrodzenie za gotowość do pracy, ale nie będą dostawać dodatkowego wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, bo takich godzin nie będzie".

Powyższe stwierdzenie stoi w oczywistej sprzeczności z dotychczasową wykładnią resortu edukacji w zakresie ustalania wynagrodzenia nauczycieli pozostających w gotowości do pracy na podstawie kodeksu pracy (art. 81 § 1). Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Brak bowiem możliwości realizacji tych godzin wynika  z przyczyn leżących po stronie szkoły. Trudno tym samym racjonalnie uzasadnić dlaczego MEN w sytuacji zaplanowanej z wyprzedzeniem wycieczki szkolnej jest skłonne przyznać nauczycielom wynagrodzenie za niezrealizowane zajęcia edukacyjne, a w przypadku epidemii koronawirusa -czyli akademickiego przykładu przestoju w pracy- już nie.  

Uczulamy jednocześnie, że wszelkie próby ograniczenia wypłacenia godzin ponadwymiarowych za czas epidemii przez jednostki samorządu terytorialnego są również bezzasadne. W tym zakresie zdarza się, że organy prowadzące szkoły forsują nie mające podstaw prawnych postanowienia w ramach regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa. Samorządy zapominają, że w ich kompetencji nie mieści się upoważnienie do decydowania, w jakich przypadkach nauczyciel zachowuje lub traci prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe niezrealizowane, są to bowiem warunki przyznawania (zachowania prawa do) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe faktycznie niezrealizowane, o których decydują przepisy prawa pracy. W tematyce tej wypowiadały się już niejednokrotnie sądy administracyjne. 

Prezydium KSO i W NSZZ Solidarność zapewnia, że nie pozwoli wykorzystać obecnego stanu zagrożenia epidemiologicznego do próby oszczędzania na oświacie a zwłaszcza bezzasadnemu ograniczaniu wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. We wszystkich tego typu przypadkach będą podejmowane odpowiednie kroki prawne. 

Ogłoszenie

W związku z ogłoszeniem przez Rząd zagrożenia epidemicznego w Polsce, z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich biuro jest nieczynne do odwołania. W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny: 506 017 609.

 

Walny Zjazd Delegatów

W dniu 11 marca o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządy w Żywcu odbędzie się Walny Zjazd Delegatów. Do Delegatów zostały wysłane pocztą dokładniejsze informacje dotyczące tego spotkania. Do zakładów pracy zostały wysłane oddelegowania do pracy związkowej w tym dniu.

Wycieczka do Rzymu

W dniach 15-19 maja odbędzie się wycieczka do Rzymu dla członków naszej organizacji (ilość miejsc ograniczona). Zapisy do piątku tj. 31.01.2020 r. w biurze Zarządu Regionu Podbeskidzie "Solidarność" Bielsko-Biała. Koszt wycieczki 500 zł. Wpłatę należy dokonać przy zapisie. Więcej informacji udziela sekretariat w Bielsku-Białej.Adres:

Niezależny Samorządny

Związek Zawodowy
"Solidarność"
Zarząd Regionu Podbeskidzie

43-300 Bielsko-Biała, ul. Adama Asnyka 19
Sekretariat
tel./fax: (33) 812-67-90, (33) 812-67-52

 

Zebranie członków zarządu i przewodniczących kół

Przypominam o zebraniu członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Przewodniczących Kół, które odbędzie się w dniu 12.02.2020 r. o godz. 12.00 i 13.00.

 

Obecność obowiązkowa.

Informacja dotycząca harmonogramu szkoleń związkowych na I półrocze 2020 r.

Styczeń                 Rozliczanie finansowe, CIT, sprawozdanie finansowe.    

Luty                      ,,Warsztaty medialne".

Marzec                  Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Kwiecień 23-24     Profesjonalizm organizacji zakładowej.

Maj                        Szkolenie ogólnozwiązkowe.

Maj                       ,,Komunikacja w negocjacjach".

Czerwiec              ,,Redagowanie internetowych stron związkowych".

 

Zatwierdzono: Decyzją Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ ,,Solidarność".

NOWOROCZNE SPOTKANIE OPŁATKOWE

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu serdecznie zaprasza naszych Członków na spotkanie noworoczne w dniu 5 luty 2020 r. o godzinie 17.00 w restauracji "Pod niedźwiedziem" w Węgierskiej Górce. Bardzo prosimy o zgłoszenie swojego udziału  do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609 celem rezerwacji (do 31 stycznia b.r.). Bardzo proszę przewodniczących kół o przesyłanie informacji.

OBCHODY 40-LECIA POWSTANIA NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"

W 2020 roku przypada 40-lecie powstania NSZZ „Solidarność”. Chcemy uczcić to święto godnie w sekcji oświaty i wychowania w Żywcu. W dniach 28 do 30 sierpnia 2020 r. Solidarność Podbeskidzie organizuje wyjazd do Warszawy na uroczyste obchody. Zapewniony jest darmowy przejazd autobusem. Dla chętnych będą możliwe noclegi w zarezerwowanych hotelach w cenie do 120 PLN za dobę ( ze śniadaniem ). Pobyt dwu lub trzydniowy z możliwością wcześniejszego uzgodnienia czasu powrotu. Nasza sekcja pokrywa 50% kosztów noclegów. Możliwość wyjazdu rodzinnego. Swoje zgłoszenia proszę kierować do przewodniczących kół lub pod numer telefonu 506 017 609.

Serdecznie zapraszamy Członków naszej organizacji.