ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 08 lutego 2023 r. odbędzie się o godz. 11.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną. 

Wybory w kołach - pilne.

Przewodniczący kół mają obowiązek przeprowadzenie wyborów do końca lutego 2023 r. Proszę o informację.

Składka związkowa na NSZZ „Solidarność” - odliczamy od dochodu.

Od 1 stycznia 2022 r. (w zeznaniu podatkowym PIT za ub.r.) można odliczyć (od podstawy opodatkowania, czyli od dochodu przed opodatkowaniem) ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Roczny limit ulgi to 500 zł.
 

W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę z wynagrodzenia, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11.

                                            

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, tj. 500 zł. Nowy wzór formularza PIT-11 wypracowany w związku z postanowieniami nowelizacji ustawy o PIT z 9 czerwca ub.r., obowiązuje od 1 lipca 2022 roku.

 

Jeżeli pracodawca nie potrąca składek członkowskich z wynagrodzenia pracownika-podatnika, podatnik ma obowiązek posiadać dowód (dowody) wpłaty składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Dowód wpłaty musi zawierać co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwę organizacji związkowej na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i datę wpłaty oraz kwotę wpłaconych składek.

KARTY PODARUNKOWE.

Proszę o odbiór członków związku kart podarunkowych w biurze . Dziękuję.

KARTY PODARUNKOWE.

Proszę o odbiór członków związku kart podarunkowych w biurze . Dziękuję.

KARTY PODARUNKOWE.

Proszę o odbiór członków związku kart podarunkowych w biurze . Dziękuję.

Przeprowadzenie wyborów w Kołach związkowych.

Przewodniczących Kół proszę o odbiór dokumentów w biurze związku  oraz przeprowadzenie wyborów i delegatów na WZD. Przewidziany czas wyborów do końca lutego 2023 r.

 

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 07 grudnia 2022 r. odbędzie się UWAGA !!! o godz. 10.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o obowiązkowe przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną. W razie problemów z godziną zebrania, wypiszę oddelegowanie.

MARSZ GODNOŚCI - sprawy organizacyjne.

W dniu 17 listopada 2022 r. członkowie naszego związku wyjeżdżają o godz. 05.15 rano na "Marsz Godności" do Warszawy. Spotkanie na parkingu w Żywcu koło Tesco. Czeka na nas autokar z napisem Timbus  - kolor biały. Osoby zamieszkałe w Bielsku - Białej spotykają się pod siedzibą związku na ul. Adama Asnyka o godz. 05.30. Do zobaczenia.

Wybory w Kołach Związku.

Od 02 listopada 2022 r. powinny odbyć się wybory w Kołach Związkowych. O terminie prosimy powiadomić wcześniej Zarząd. Dokumenty potrzebne przy wyborach są do pobrania w biurze związku. 

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 09 listopada 2022 r. odbędzie się o godz. 11.00 zebranie Zarządu Związku i Przewodniczących Kół Międzyzakładowej Organizacji NSZZ "Solidarność" Pracowników Oświaty i Wychowania w Żywcu. Bardzo proszę o przybycie na zebranie. Serdecznie zapraszamy Komisję Rewizyjną.