ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 9 czerwca 2021 roku odbędzie się zebranie Zarządu Związku o godz. 12.00 oraz Przewodniczących Kół o godz. 13.00. O zebraniu pragnę poinformować Komisję Rewizyjną, którą serdecznie zapraszamy.  

Stanowisko Sekcji Krajowej Oświaty

Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie „Materiału wyjściowego do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu ds. statusu zawodowego pracowników oświaty”
Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odrzuca w całości przesłany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki „Materiał wyjściowy do dyskusji w ramach dalszych prac Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty”. Materiał ten nie uwzględnia naszego głównego postulatu powiązania wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce narodowej.
Z oburzeniem przyjmujemy fakt, iż przedstawiony nam dokument, będący efektem dwuletniej pracy resortu oświaty, nie gwarantuje realizacji VI punktu Porozumienia zawartego między NSZZ „Solidarność” a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej z 7 kwietnia 2019 r.
Ryszard Proksa
Przewodniczący
KSOiW NSZZ „Solidarność”
Krajowa Sekcja
Oświaty i Wychowania
NSZZ

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 12 maja 2021 roku  odbędzie się zebranie Zarządu oraz Przewodniczących Kół o godzinie 12.00 i 13.00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy na spotkanie Komisję Rewizyjną.

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 14 kwietnia 2021 r. odbędzie się zebranie zarządu oraz przewodniczących kół o godzinie 12.00 i 13.00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy na spotkanie Komisję Rewizyjną.

ZEBRANIE ZARZĄDU I PRZEWODNICZĄCYCH KÓŁ.

W dniu 10 marca 2021 r. odbędzie się zebranie zarządu oraz przewodniczących kół o godzinie 12.00 i 13.00. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy na spotkanie Komisję Rewizyjną.

NSZZ Solidarność